За нас

ОПТИМА ПРОТЕКТ ООД е търговско дружество, учредено през 2012 г. като наследник на едно от направленията на търговска компания, работеща от 1995г в различни сфери на бизнеса. Целта ни е да оказваме не само качествено финансово и счетоводно обслужване, но и чрез усъвършенстване на предлагания набор от административни услуги, допълнително да подпомагаме дейността на клиентите ни.

С оглед постоянно променящата се бизнес среда, ние инвестираме в разширяване на квалификация на членовете на екипа ни именно с цел да удовлетворяваме изискванията не само на настоящите, но и на всеки бъдещ наш клиент.

Към всеки клиент прилагаме индивидуален подход, основан на професионализъм, коректност и конфиденциалност.

Предлагаме счетоводни и данъчни услуги и консултации на абонаментен принцип, както и еднократни услуги разпределени в следните модули

  • Модул Счетоводство и данъци
  • Модул Персонал и работни заплати
  • Модул Финансови услуги
  • Модул Административни услуги

При осъществяване на дейността ни ползваме услуги от външни специалисти и юристи в области, за които са необходими специални знания извън сферата на счетоводството и финансите.