Услуги

Предлагаме счетоводни и данъчни услуги и консултации на абонаментен принцип, както и еднократни услуги разпределени в следните модули:
Финансови услуги

Актуалност и Своевременно предоставяне
Лоялност и Професионализъм